نمایشگاه قرآنی موسسه کتاب 57
هدیه کتاب 57 به مناطق محروم

اخبار موسسه کتاب 57
اخذ نمايندگي كتاب 57 براي سال 1394 در 300 شهر ايران
به فضل پروردگار طرح مفهومي پروژه مسكوني ـ تجاري كتاب ۵۷ تاييد شد. لذا از تاريخ ۱ ديماه ۱۳۹۳، به برندگاني كه از موسسه كتاب ۵۷، زمين دريافت نكرده اند، هيچ گونه زميني واگذار نمي شود. خواهشمند است هيچ گونه مبلغي بابت خريد زمين واريز نفرماييد
اولين نمايشگاه بين المللي موسسه كتاب 57 در دبي
ساختمان موسسه كتاب57 : قم، خيابان ايستگاه راه آهن ، كوچه شماره 13 ، پلاك 51 ، ساختمان كتاب 57تلفن : 36624917 - 36624915- 36624946- 025
بازي شليك به حيله گران كثيف، با اهدا 8 موشك به خريداران كتاب رونمايي مي شود
اطلاعيه برندگان محترم جوايز از موسسه كتاب 57 كه تاكنون براي دريافت جوايز خود به موسسه كتاب 57 مراجعه ننموده اند مي توانند جوايز خود را از موسسه دريافت نمايند.
سفر استاني موسسه كتاب 57 به استان سيستان و بلوچستان در تاريخ 21 و 22 ارديبهشت 1393 انجام و در هتل استقلال زاهدان نمايشگاه كتاب برگزاري نمود ....
اولين سفر استاني موسسه كتاب 57 به استان سيستان و بلوچستان در تاريخ 21 و 22 ارديبهشت 1393 انجام و در هتل استقلال زاهدان نمايشگاه كتاب برگزاري نمود و بيش از هزار جلد كتاب به مراكز فرهنگي و آموزشي استان سيستان و بلوچستان اهدا گرديد. ديدار با خريداران كتاب و بررسي راه هاي سرمايه گذاري در استان از ديگر برنامه هاي موسسه كتاب 57 بود.
اولين سفر استاني موسسه كتاب 57 به استان سيستان و بلوچستان در تاريخ 21 و 22 ارديبهشت 1393 انجام و در هتل استقلال زاهدان نمايشگاه كتاب برگزاري نمود و بيش از هزار جلد كتاب به مراكز فرهنگي و آموزشي استان سيستان و بلوچستان اهدا گرديد. ديدار با خريداران كتاب و بررسي راه هاي سرمايه گذاري در استان از ديگر برنامه هاي موسسه كتاب 57 بود.
رجانيوز: كارتون مردي با آرزوهاي بزرگ
مسابقه خاطره نويسي از مقام معظم رهبري
ليست اسامي برندگان هفته دهم : پنج شنبه 1392/11/03 جهت دريافت جايزه در دفتر موسسه كتاب 57


سبد خرید


پنجره خانواده کتاب 57