تعداد شرکت کنندگان در قرعه کشی مرحله پنجم موسسه کتاب 57 (خرید اینترنتی - کارتی - تلفنی و حضوری)از تاریخ 1392/11/5 تا شنبه 93/5/25 :  518374 نفر