تعداد شرکت کنندگان در قرعه کشی مرحله پنجم موسسه کتاب 57 (خرید اینترنتی - کارتی - تلفنی و حضوری)از تاریخ 1392/11/5 تا شنبه 93/5/25 :  518374 نفر
قرعه کشی مرحله پنجم (93/6/14) موسسه کتاب 57 کجا باشد؟
سنندج
جزیره ابوموسی
مشهد
قم
لطفا صبر کنید